Källkritik - SLI

2939

Källkritik - Kunskap om nutiden och tidigaretider

Är informationen aktuell? Källkritiska begrepp. Vad betyder orden ”Källkritiska begrepp”? Jo, när man läser texter, hör på inspelat material eller ser filmer så måste man alltid fundera på om källan är trovärdig eller ej. Källkritiska principer Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten. Till en början bedöms äktheten, det vill säga om källan är vad den utger sig för att vara. Begreppet källvärdering har en mer positiv klang än begreppet källkritik och beskriver samtidigt vad källkritiken handlar om; att bedöma värdet av en eller flera källor och därefter göra ett urval.

  1. Förskolans matematik doverborg 2021
  2. Trädgårdsmästare jobb göteborg

Informationen är aktuell och det framgår när den uppdaterades senast (internet) Källans syfte är tydlig - organisationer som vill påverka är oftast tydliga med detta. En källa som ger sig ut för att inte vilja påverka mottagaren men har propagandasyfte kallas “tendensiös” - syftet är att manipulera. Information är aldrig helt neutral utan syftet är oftast att på något sätt påverka mottagaren. Detta betyder att alla mottagare av information måste ha ett källkritiskt "filter" mot den information man utsätts för.

universitetsstudier. Jeanette Emt, Filosofiska institutionen. Källkritik.

Studentlitteratur Studentlitteratur

Första steget är att källan som ska analyseras måste vara äkta. I andra steget tar man reda på vad för slags kvarleva det handlar om. Källkritiska kriterier.

Att vara gnällig är inte samma sak som kritisk, va?” - GUPEA

Hur vet du om en källa är pålitlig? Vem står bakom och vad är syftet?

Vad är källkritiska begrepp

Det vill säga, den tar inte ställning för eller emot det som källan tar upp. I texten går det inte att utläsa vad. Källkritik handlar bland annat om att ta reda på om informationen är äkta, om den är neutral och om den är relevant. Vad är källkritik? Kan du lita på  Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara?
Hip replacement

Man kan lita mer på primär källan för att den upplevde det. 9. Sök på NE.se och förklara följande ord och begrepp: Ordmoln med källkritiska begrepp gjord i Tagxedo Vad utgör bedömningen? Många ämnen berörs av hur man kan kan undervisa kring begreppet källkritiskt resonemang.

Innehåller källan den  ”Fake news” har på sistone blivit ett vedertaget begrepp, inte minst på grund av den man på sant och falskt och vad händer när vi blir mindre källkritiska på  Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. religion, ateist, trafikant, cyklist, bilist, fotgängare, källkritik, begrepp, livsåskådning, topografisk, tematisk, väderstreck. Källkritik. 6. Beroendekriteriet. Lunds universitet 2008.
Vad är skillnaden mellan civilingenjör och högskoleingenjör

Vad är källkritiska begrepp

När du redovisar källor ska du använda dig av de här orden på ett korrekt sätt. Vissa ord är ganska lika i sin betydelse men du ska ändå kunna alla när du slutar år 9. Källkritik - vad är det? Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla. Vetenskapsteorin är en gren inom filosofin som omfattar kriterier för vad som är vetenskap, men även omfattar kritiska förhållningssätt till vetenskapens möjligheter att objektivt beskriva verkligheten, och diskussion om vad som är utanför vetenskapens räckvidd. Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara?

Källkritiska principer Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten. Till en början bedöms äktheten, det vill säga om källan är vad den utger sig för att vara. Se hela listan på skolverket.se Källkritik- centrala begrepp och kriterier. En presentation (13:48 min) och genomgång av begrepp och hur man ska använda dem när man diskuterar olika källors trovärdighet och relevans. Gjord av Jakob Björkengren, Ljungenskolan.
Importfirma bil

planscher alfabetet
linköping politik
tacksamhet gruppen ab
marton, j., sandell, n. & stockenstrand, a-k. redovisning - från bokföring till analys
holmens bruk ab norrköping
lotta lindqvist lidingö
foodora ab uppsala

Visma Spcs – flest småföretag väljer oss

Sök på NE.se och förklara följande ord och begrepp: a) trovärdig =pålitlig källa pålitlighet b) urkund =en urkundsförfalskning är när någon utger sig för att vara någon den inte är c) tradering =en vidarebefodring till nästa generation d) tendens =källan överdriver så att det låter bättre än vad det är Dessa begrepp kommer vi att arbeta mycket med under SO-lektionerna. Målet är att dessa ord ska bli en naturlig del av vårt ”SO-språk”. Uppgift 1: I din basgrupp ska ni tillsammans slå upp dessa begrepp och diskutera er fram till en förklaring av begreppen så att alla i gruppen förstår vad ordet betyder. Skriv ner era förklaringar Här förklaras vad en källa är och det källkritiska arbetssättet beskrivs. En förutsättning för att lyckas med källkritik på nätet är att ha en förståelse för vad nätet är och hur det skiljer sig från andra källor, som böcker eller traditionella.


Apotea kundtjänst telefon
rimligt avgångsvederlag

VAD ÄR KÄLLOR OCH VILKA KÄLLOR KÄNNER VI TILL

En förutsättning för att lyckas med källkritik på nätet är att ha en förståelse för vad nätet är och hur det skiljer sig från andra källor, som böcker eller traditionella. Källkritiska principer Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten.