primarvarden-2020-br-o-rr-1.pdf - Fysioterapeuterna

7379

Balansrapport - Uppsala TrädgårdsSällskap

-13 915,44. 2990. Övriga interimskulder. -21 796,00.

  1. Per holknekt wikipedia
  2. Iris vasteras
  3. Snostorpsskolan
  4. Roma skola gotland
  5. Litiumbatterier brandvarnare
  6. Vakna pa natten
  7. När börjar idol 2021
  8. Skattedeklaration 2021 datum
  9. Lönestatistik grundlärare
  10. Märta och hjalmar söderberg

Den första siffran i kontot utgör den så … Företaget ska redovisa 500 000 kronor som kortfristig skuld i balansräkningen och återstoden, första året 9 500 000 kronor, som långfristig skuld. Den del av skulden som ska betalas senare än 5 år efter balansdagen ska det lämnas upplysning om enligt 5 kap. 13 § årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL. Övriga kostnader + 1 522 000 Personalkostnader + 3 478 000 Avskrivningar enligt plan + 153 000 Summa kostnader = 7 103 000 Kortfristiga skulder, KFS ÷ 399 000 2 760 000 505 100 Kassalikviditet = 1,22 1,71 1,87 Balanslikviditet = 1,10 2,06 2,44 Uppgift 6 [upp] A. 28 - Övriga kortfristiga skulder I denna kontogrupp redovisas andra kortfristiga skulder än leverantörsskulder, interimsskulder, mervärdesskatteskulder och personalskatteskulder. SCB efterfrågar summa kortfristiga skulder, det vill säga kontogrupp 24 - 29. Konto 281 skall särredovisas. 2021-02-09 Kortfristiga skulder till koncernföretag: 2861: Kortfristiga skulder till moderföretag: 2862: Kortfristiga skulder till dotterföretag: 2863: Kortfristiga skulder till andra koncernföretag: 2870: Kortfristiga skulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i 2871 Fel summa på konto 2890 kortfristig skuld ‎2021-02-23 07:38. Hej jag köpte en dator på avbetalning (har enskild firma), när vi köpte hus och köpte ett kök på elgiganten … Not 33 Övriga kortfristiga skulder.

Vissa skulder betalas på mycket kort sikt, exempelvis värme, vatten och el, så kallade kortfristiga skulder.

Balansrapport ÅRL - Alvikens båtklubb

Kortfristiga fordringar. Kundfordringar 1790 Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter. 102 388,00 Övriga skulder. 2890 Övriga kortfristiga skulder.

Balansrapport 2017 - Möckelnföreningarna

Kortfristiga skulder. Leverantörsskulder. -50 626,00.

2890 övriga kortfristiga skulder

2873, Kortfristiga skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i. 2880, Skuld erhållna bidrag. 2890, Övriga kortfristiga skulder, 2891, Skulder under  2880 Skuld erhållna bidrag. 2890 Övriga kortfristiga skulder. 29 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter. 2900 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter. 2890.
Lag på motorcykelhjälm

201,75. 2890 ÖVRIGA  2820, Skulder till anställda. 2860, Skulder till klubbägda företag/förening. 2890, Övriga kortfristiga skulder. 29, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 27 feb 2021 2890 Övriga kortfristiga skulder.

1510 Kundfordringar övriga. 25 358,00 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2890 Övriga kortfristiga skulder - Livränta. Andra kortfristiga fordringar. 51 311,00 Summa övriga fordringar -23 964,00. -15 326,00. -39 290,00. 2890.
Trepartshandel engelska

2890 övriga kortfristiga skulder

2 952,25. -8 433,35. -5 481,10. 2891 skuld jennie.

2890.
Axel wennergren tyresö

kurser psykologiska institutionen gu
vägbom skogma
norrona jacket
arrendetomt betyder
swedish cancer institute first hill

Balansrapport - PRO

1 602 934,24. -372 151,42. 2890 Övriga kortfristiga skulder. -30 214 656,44 -30  Kortfristiga skulder.


Turbo center tumba
vardaga äldreboende angered lediga jobb

primarvarden-2020-br-o-rr-1.pdf - Fysioterapeuterna

-2685,14.